Golf for alle!

Hva er Ett slag av gangen?

Foreningen Ett slag av gangen (ESAG) bruker golfbanen som mestringsarena overfor mennesker med rusavhengighet, psykisk syke, unge lovbrytere, domfelte og løslatte, unge i utenforskap og minoriteter. Vi ønsker at alle de fine menneskene som er deltagere hos oss skal få sitt ønske oppfylt: å komme tilbake til «normalsamfunnet» med jobb eller skole.  Vi mener det finnes en plass i arbeidslivet til alle som ønsker det.

Vi har stilt Pål-Jan noen spørsmål rundet dette samarbeidet

Hvorfor har du engasjert deg i dette prosjektet? 

Hos oss på Atlungstad har vi alltid plass til de som har noen spesielle vilkår som må fylles. Det er altfor mange som faller utenom arbeid og sosiale aktiviteter. Vi kan tilby enkelt arbeid og ved å få i gang folk med å spille golf fyller vi også litt på med sosial helse.

Hva betyr Ett slag av gangen for Atlungstad Golf?

Det gir oss en god selvfølelse og vi viser at vi tar litt mer ansvar enn det som er nødvendig. Alle har behov for å være en del av noe og alle har behov for å gjøre noe som betyr noe for andre. Atlungstad er en fenomenal arena for nettopp dette. I tillegg får vi hjelp til å løse arbeidsoppgaver vi ellers ikke hadde rukket å gjøre. Dette er en vinn-vinn-situasjon for mange parter.

Hvordan oppsummerer du året så langt?

Året har vært fantastiske på mange måter. Vi har to «prosjekt-greiner» i samarbeid med ETT SLAG AV GANGEN. Begge har hatt stor aktivitet og vi ser de oftere ute på banen i spill, også sammen med andre medlemmer. Nå er det like før vi starter opp med simulatorgolf, da skal vi greie å holde en ukentlig aktivitet for disse også gjennom vinteren. Vi tror også godt på fortsettelsen. Begge gruppene begynner å bli veldig godt innarbeidet og vi tror på foredling og videreutvikling av dette flotte samarbeidet. Vi gleder oss i hvert fall til fortsettelsen.

Vi har spurt Marianne Smith Magelie, initiativtager og prosjektleder for i Ett slag av gangen hva dette samarbeidet betyr for dem:

Sammen er vi sterkere er mitt klare budskap. Vi jobber med en utfordrende målgruppe som trenger stor oppmerksomhet på mange områder. Alle disse fine menneskene som vi jobber med, trenger god drahjelp for å komme tilbake til samfunnet. Vi må bistå å komme over terskelen og det må tilrettelegges for transport, vi skal levere på trening i golf og utvikling av ferdigheter og vi skal lese menneskene og ha dialog med dem for å kartlegge hva vi kan bistå med for å få dem tilbake til samfunnet. For å gå gjennom hele dette hjulet er det viktig med gode samarbeidspartnere som hver og en kan levere på ulike områder som de er sterke på. Derfor er det spennende med Atlungstad Golf som så inderlig vel ønsker å være en del av Ett slag av gangen, og bidra til å gjøre en forskjell. En forskjell som skal resultere i at vi for deltagerne våre ut i jobb og eller skole og gjenforening med familie. Evalueringsmøte på Atlungstad nylig viser at vi er på gang med noe bra og vi kan vise til gode resultater allerede, deltagere ut i jobb. I tillegg har de blitt glade i golf og er blitt inkludert i klubben, og det er også et mål. Bruke golfbanen som fysisk arena for mestring, utvikling av nettverk og bli i klubben for resten av livet. Men om du ønsker å flytte på deg hjelper vi så du kommer godt inn i en annen golfklubb hos oss, der du lander. Da blir ringen sluttet.

Bilde: Hans Tvedte fra Kriminalomsorgen, koordinerer nasjonale aktiviteter – Simen Bauer, jobbespesialist fra Sens fullt engasjert av Ett slag av gangen, Marianne Smith Magelie fra Ett slag av gangen, Bjørn Kristian Johnsen, Pål-Jan Stokke og Hilde Pram Sveum fra Atlungstad Golf

Ett slag av gangen har mange sterke samarbeidspartnere. Her kan du se en oversikt over alle Samarbeidspartnere

Ett salg av gangen har mange Klubbpartnere som gjør en forskjell for mange mennesker.

 Vi er takknemlige for at vi får være en del av dette. Det er godt å kunne bidra til at noen som har det vanskelig kanskje får en bedre hverdag

Marianne og Pål-Jan håper på et langt og godt samarbeid i tiden fremover.