Til høyre for drivingrangen finner du vår flotte 6 hulls korthullsbanen. Denne åpnet sommeren 2015. Den er bygget med hjelp av tippemidler og dugnad. 

Her kan alle spille og prøve seg på golf. Det er helt gratis, men du behøver å ha med deg køller og egne baller! Drivingrange baller er ikke lov ute på korthullsbanen!

På første utslag finner du regler for bruk av banen, vi ber deg om å respektere disse.

Lykke til og kos deg!