Velkommen til en ny sesong!

Proshop er åpen 8-20 på hverdager og 8-18 på helg. For kontakt – Tlf 62 57 76 90

Driving Rangen er åpen fra kl. 0630 – 22.30.

Ballmaskinen slås av kl. 22.00, range og korthullsbanen stengt kl. 22.30