Foto: Randi Wangen

Banen er åpen!

Rangen og korthullsbanen er åpen. Vi ber deg lese og følge retningslinjene for sikker bruk av området i disse koronatider!

Rangen er stengt, hver uke, fra mandag kveld til tirsdag kl 11 pga klipping.