ONSDAGSTURNERINGEN TAR EN PAUSE I SESONGEN 2021 MEN HÅPER VI FÅR FLER PÅMELDINGER OG INTRESSE I 2022

Statutter for

Onsdagsturneringen  

Turneringen spilles etter:

– Golfreglene

– NGFs generelle turneringsbestemmelser

– EGA Handicap System

– NIFs bestemmelser om doping § 12

– NIFs bestemmelser om barneidrett

– NIFs straffebestemmelser § 11

– Lokale regler

Hver Onsdagsturnering arrangeres som egen selvstendig
konkurranse med premiering.

Hver spiller kan kun spille 1 runde pr. uke.

Herrer spiller fra tee 56 eller 60, damer spiller fra tee 52
eller 48. Du velger selv og må oppgi dette på
scorekortet. Dog vil turneringskomiteen vurdere om enkelte onsdager
skal spilles fra annen teested – dette vil bli kunngjort i
god tid før disse dagene.

Det konkurreres i to klasser.

Klasse A: Spiller netto slagspill (slaggolf*) – handicap
fra 0 til 16,0.

Klasse B: Spiller stableford – handicap fra 16,1 til
36,0.

*Slaggolf spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr.
hull er begrenset.

Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn
hullets par.

Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen
opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

Order of Merit / Sammenlagt mester

Gjennom sesongen spilles det en Order of Merit som kan
følges i Golfbox. Det er de 3 beste resultaterne som teller
i Order Of Merit. Klasse A spiller nettoslag og klasse B spiller
stableford.

 

Når det gjelder kåringen av sammenlagt mester (Order
of Merit), så konkurrerer deltageren i den klassen hvor flest
tellende resultater er oppnådd. Hvis deltageren eksempelvis
har 3 resultater fra kl. A og 2 resultater fra kl. B, så
stiller han i klasse A.

 

 Turneringen er åpen for damer og herrer med etablert
handicap (de med klubbhandicap kan delta i turneringen med maksimum
36 i hcp).

Ikke-medlemmer betaler vanlig greenfee i tillegg til
startavgiften.

Deltager må ha markør men markør trenger
ikke delta i turneringen.

Aldersgrense ved turneringen; det året spilleren fyller 13
år.

Det er ikke tillatt å kjøre andre konkurranser
samtidig med deltagelse i Tirsdagsturneringen,

eksempelvis NSG`s lagmatch-serie, Match Play-konkurranser etc..
(dog kan tirsdagsturneringen være tellende som uttak til
lag-NM for junior/seniorer i samsvar med vedtatte
retningslinjer).

 

Påmelding.

Ønsker du å delta, bestiller du selv starttid med
den/de du ønsker å spille med. Påmelding skjer
ved registrering og betaling av startkontingent (50 kr) i Proshopen
før utslag.

 

Første turneringsdag:   Juli

Siste turneringsdag:     September

Har klubben andre arrangementer på en onsdag, utgår
turneringen den uken.

Turneringen gjennomføres ikke på helgedager.

 

Startavgift kr. 50,- betales i proshop før start.

Samtidig registrerer deltagerne seg på eget skjema med
navn og hcp.

Dette for å ha kontroll over hvor mange som deltar i
dagens turnering.

 

Etter spillet.

Scorekort signeres på vanlig måte og legges i merket
postkasse. Scorekortet skal være påført spillers
og markørs navn og medlemsnummer. Spillerne oppfordres til
å føre scorekortene mest mulig lesbare.

Deltagere med mangelfull utfylt scorekort blir
diskvalifisert.

Resultatene vil være tilgjengelig i Golfbox senest dagen
etter.

 

Premiering 

Hver uke premieres topp 3 i hver klasse med gavekort fra
proshop. 50% av startavgift går til premier.

Ved færre deltagere enn 3 stk i en klasse utbetales ingen
premie.

 

I løpet av turneringsperioden kåres det sammenlagt
mestere.

 

Premiene hentes i proshopen. Premier som ikke er avhentet innen
4 uker etter at turneringsperioden er avsluttet tilfaller
turneringskassen.

 

Eventuelle protester skal være skriftlig og leveres
omgående sammen med scorekortet.

Protester behandles av turneringsleder Gabriella Gundersrud.

Atlungstad Golfklubb forbeholder seg retten til å endre
bestemmelsene etter behov.

Sist reviderte utgave vil til enhver tid være
gjeldende.

 

Atlungstad Golfklubb 2018-06-27