Atlungstad Golfakademi jobber med helheten for din golf!

Vi som trenere må alltid ha overgripende forståelse for elevens teknikk, fysiske forutsetninger og hvilken utrustning som passer hvert individ best. Hver av disse delene gir sitt eget spesielle inntrykk, men det er i kombinasjonen av disse komponentene vi lager den beste løsningen for de aller fleste av våre elever. Det er viktig å slå fast at det alltid finnes en løsning. Alle spillere kan forbedre disse forutsetninger sine uavhengig av kjønn, alder eller handicap.

Hva er Golf Fitness?

For spillere som har en veletablert og repeterende fungerende golfteknikk og hvor kroppens bevegelighet og dens kraftkilder allerede er brukt på en god måte, oppnår vi raskt en forbedring ved å fokusere på tilpasning og finjustering av utstyret.

Hvis det derimot er deler av spillerens teknikk som bremser, eller fullstendig hindrer utviklingen, vil vi trolig finne løsningen innenfor de sentrale delene av kroppens funksjon for balanse, stabilitet, rotasjon og kraft.

Det første viktige området er anklenes evne til å bevege seg for å skape balanse, trykk og stabilitet. To andre svært viktige områder er hofte- og skulderdelens evne til å rotere for å generere kraft gjennom hele svingbevegelsen. Sentrale og ekstremt viktige områder som vi umiddelbart sammen med eleven har fokus på å forbedre.

Precis som vår launch monitor TrackMan 4 snabbt och enkelt exempelvis mäter klubbhuvudets hastighet och position vid bollträffen, använder vi när det gäller våra elevers fysik ett smidigt och funktionellt screeningtest från Kinexit för att få en relevant och mätbar bild av den fysiska förmågan hos eleven.

Screeningen/testen leder oss automatisk til en rekke individuelle trenings- og utviklingsøvelser som har en direkte kobling til spesifikke områder som raskt fører til forbedret balanse, stabilitet, rotasjon og kraft i din golfsving. Nøyaktigheten i både screeningen og de individualiserte øvelsene for forbedring gjør at det ofte ikke tar mer enn 10-15 minutter daglig trening fordi vi raskt ser positive endringer i elevens evne til å slå golfballen.