Sikkerhet

Før man slår et slag eller tar en prøvesving, skal spilleren forvisse seg om at ingen står tett inntil eller i en posisjon som medfører fare for å bli truffet av køllen, ballen, sten, grener eller lignende under utførelse av slag eller sving.

Hensyn til andre spillere.

Den spiller som har honnøren skal tillates å spille før motspiller eller medspiller pegger opp ballen.
Ingen skal bevege seg, snakke eller stå tett inntil eller direkte bak ballen eller hullet når spilleren adresserer ballen eller slår et slag.I alles interesse skal det spilles uten sommel.Ingen skal spille før partiet foran er utenfor rekkevidde.
Spillere som leter etter en ball skal gi spillere bak signal om å spille igjennom hvis det er klart at ballen ikke omgående blir funnet. Det skal ikke spilles videre før de spillere man har sluppet gjennom er utenfor rekkevidde.
Når et hull er avsluttet, skal spillerne omgående forlate puttinggreenen.

Fortrinnsrett på banen.

Hvis ikke særskilte bestemmelser er gitt, har 2-ballmatcher fortrinn og skal tillates å passere 3- eller 4-ballmatcher/flighter/baller. Slike matcher skal invitere etterfølgende 2-ballmatcher/flighter/baller til å gå gjennom.
Alle matcher som spiller full runde har rett til å passere matcher som spiller avkortede runder.
Hvis en match ikke klarer å holde plassen på banen og mister mer enn et ledig hull i forhold til spillerne foran, skal matchen invitere den etterfølgende match til å passere.

Hensyn til banen

a. Hull i bunker.
Før man forlater en bunker, skal spilleren omhyggelig fylle igjen og glatte over hull og fotavtrykk han har forårsaket.

b. Legge tilbake oppslått torv, reparere nedslagsmerker og skader forårsaket av spikes.
På spillefeltet skal en spiller forvisse seg om at oppslått torv eller torv flyttet av ham, straks blir lagt tilbake og presset ned og at enhver skade på puttinggreenen forårsaket av ballnedslag omhyggelig blir reparert.

c. Skader på en green – Flaggstenger, bagger etc.
Spillere skal forvisse seg om at det ikke oppstår skade på puttinggreenen når flaggstang, bag o.l. blir satt ned. Videre at spilleren selv eller vedkommendes caddie ikke skader hullet ved å stå tett opptil det mens flaggstangen passes eller en ball tas opp av hullet. Flaggstangen skal omhyggelig plasseres tilbake i hullet før greenen forlates.

Spillerne skal ikke skade greenen ved å lene seg på putteren, særlig gjelder dette når ballen skal opp av hullet. Skader på puttinggreenen forårsaket av spikes kan repareres etter avsluttet hull.

Golftraller

Lokale bestemmelser om hvordan golftraller skal brukes må følges omhyggelig.
Skader forårsaket av prøvesving.
Når det tas prøvesving, skal spillerne unngå å skade banen ved å slå opp torv.
Prøvesving på tee er ikke tillatt.

Konsentrer deg om hurtig spill

1. Gå raskt til din egen ball etter at alle har slått.
2. Ta øyemerke på den plass hvor en ball er forsvunnet i roughen.
3. Forbered ditt slag så du kan slå når det blir din tur. Planlegg i god tid før slaget. Ha klar peg, kølle, baller. Vær forberedt.
4. Spill på greenen medfører oftest de største forsinkelsene, overdriv ikke vurdering og sikting. Planlegg din putt mens de andre putter.
5. Sett fra deg utstyret ditt på den side av greenen som er nærmest neste tee.
6. Ta opp ballen med en gang hvis du får en putt eller ikke lenger har sjanse til noe poeng på hullet.
7. Den spiller som først har senket sin putt bør ta flaggstangen og sette den pent på plass når alle har puttet ferdig.
8. Fyll ut scorekortet på neste tee. Skal du spille ut først så slå ut før du noterer scoren.
9. Det er tillatt med øvelsesputt når et hull er ferdigspilt, men bare hvis det ikke forsinker spillet.
10. Bruk “nakkespeilet” og slipp igjennom hvis dere har mistet kontakten med forangående spillere og noen venter bak.
11. Ta med et par ekstra køller hvis du går langt fra bagen din for å spille en ball, f.eks. i roughen.
12. Reparer nedslagsmerker og rengjør ballen din mens andre putter, om det kan gjøres uten å forstyrre de andre spillere.