Val skjer på årsmøte på våren og komitémedlemmer oppdateres etter det hvert år.

Turneringskomiteen

Lars Hoel (Komiteleder)951 82 105
Stein Rune Bakken928 43 999
Thomas Nordby922 95 518
Christina Kringsjå959 81 361

Damekomiteen

Hilde Pram Sveum40 40 28 03
Else Helen Ekeberg Dahl958 23 437
Heidi Holt Larsen
Randi Wangen
Sissel Bronken

Junior- & Elitekomiteen

Lars Gamre (Komiteleder)40 46 58 94
Lars Røste
Steinar Gravdal
Are Vindfallet
Fred Bjørke

Seniorkomiteen

Lasse J. Knudsen (Komiteleder)
Karin Alfei Dahl
Bjørn Norevik
Bjørn Pettersen
Ole Gulbrandsen917 42 044
Liv Håland
Per Ole Bakken
Erik Fjestad

Bygg og teknisk komite

Arnt Roger Høiby (Komiteleder)

HCP-komiteen

Kjell Kringsjå (Komiteleder)91 88 58 09
Tore Jensen

Banekomiteen

Jørgen Gulbrandsen (Komiteleder)
Klaus Liberg62 54 16 90
Stefan Sandegård

Medlems- & Aktivitetskomiteen (MAK)

Gabriella Gundersrud (Komiteleder)99 31 77 67