Atlungstad Golfklubb ble stiftet 13. juni 2003. Dette som en
følge av at Atlungstad Golf AS denne våren fikk
godkjent sitt prosjekt vedrørende bygging av golfbane i det
vakre landskapet på Atlungstad gård, ved Atlungstad
Brenneri, ned mot Mjøsa.

Vi som er medlemmer av golfklubben kan nå glede oss over
at vår bane ligger der vaker og innbydende, og klar for spill
i løpet av sommeren 2006.

Golfklubben har ansvar for den sosiale og sportslige aktiviteten
tilknyttet golfanlegget på Atlungstad.

I 2006 er det gjennomført og planlagt en rekke
aktiviteter. Det har vært gjennomført flere
grøntkort teorikurs, inngått samarbeidsavtaler med
naboklubbene, dugnad med steinplukking, sosiale arrangementer og
ikke minst dugnad på nytt klubbhus, Klubben har dessuten
deltatt aktivt i aksjesalget.