Atlungstad Golfklubb ble stiftet 13. juni 2003. Dette som en følge av at Atlungstad Golf AS denne våren fikk godkjent sitt prosjekt vedrørende bygging av golfbane i det vakre landskapet på Atlungstad gård, ved Atlungstad Brenneri, ned mot Mjøsa.

Vi som er medlemmer av golfklubben kan nå glede oss over at vår bane ligger der vaker og innbydende, og klar for spill i løpet av sommeren 2006.

Golfklubben har ansvar for den sosiale og sportslige aktiviteten tilknyttet golfanlegget på Atlungstad.

I 2006 er det gjennomført og planlagt en rekke aktiviteter. Det har vært gjennomført flere grøntkort teorikurs, inngått samarbeidsavtaler med naboklubbene, dugnad med steinplukking, sosiale arrangementer og ikke minst dugnad på nytt klubbhus, Klubben har dessuten deltatt aktivt i aksjesalget.