Det innkalles herved til Årsmøte i Atlungstad Golfklubb torsdag 23. mars 2023 kl. 19:00 – 20:30 i Disponenten (klubbhuset) på Atlungstad Golf.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Atlungstad Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Atlungstad Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Dagsorden:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede

2.         Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.         Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4.         Styrets beretning for valgperioden 2022

5.         Regnskap

6.         Innkomne forslag      

7.         Fastsette kontingent for 2024

8.         Vedta klubbens budsjett for 2023

9.         Behandle klubbens organisasjonsplan

10.       Orienteringer om sesongen 2023

11.       Valg:

a. Leder (på valg)

b. Nestleder (på valg)

c. 3 styremedlemmer (1 på valg, 2 ikke på valg)

     og 2 varamedlemmer (ikke på valg)

d.  Komitéledere ifølge organisasjonsplan

e.  Kontrollkomite

f.  2 revisorer

g. Representanter til Ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

h. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøte må framsendes til styret senest

torsdag 9. mars 2023 kl.17.00.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli utsendt pr. e-post og være tilgjengelig på klubbens nettside senest torsdag 16. mars 2023.

Hjertelig velkommen!

Her finner dere sakspapirene