Tirsdag 30.mars, åpner vi driving-rangen for sesongen 2021. 😊

Regler og restriksjoner:

  • ALLTID MINST TO METERS AVSTAND MELLOM DE SOM TRENER OG ELLERS PÅ OMRÅDET.
  • BØTTER OG BALLER SKAL IKKE BERØRERES, EI HELLER BALLMASKINEN. MED KORT OG 20-KRONINGER ER DETTE MULIG. BØTTA KAN DU BÆRE MED WEDGEN DIN.
  • KØLLER TIL BRUK ER PRIVATE OG SKAL IKKE LÅNES UT TIL ANDRE.
  • ER DU SYK ELLER HAR SYMPTOMER PÅ SYKDOM – HOLD DEG HJEMME!
  • FORTSETT DET GODE ARBEIDET MED SPRITING AV HENDER FØR, UNDER OG ETTER. HA ALLTID HÅNDSPRIT MED DEG HVOR DU GÅR. 😊
  • KORTHULLSBANEN STENGES INNTIL VI HAR MONTERT NYE SIKKERHETSNETT.

Shopen vil være åpen for kjøp av rangekort fra 10-12 hver dag gjennom hele påsken (max 6 stk i shopen til enhver tid). OBS! Det kommer betalingsløsninger med kort eller annet om litt. Vi venter på en ny og mer fordelaktig løsning for oss. Husk også at «ball-vaskeren» ikke vil kobles til før vi er kvitt nattefrosten – det kan ta litt tid.

DISIPLIN FOLKENS – «ON AND OFF THE RANGE»! Du skal verne om deg selv og alle andre. Mange vil få muligheten til å starte treningen om vi er joviale mht tidsbruk osv. I dagnes tøffe situasjon er det ikke egoismen som skal få råde. Samarbeid og smidighet vil gi alle en trygg og hyggelig opplevelse på rangen. Om det er fullt med mennesker på rangen, husk at DET ER INGEN SKAM Å SNU. Det kommer dager etter dette også. 😊

Espern åpent slik tidligere formidlet – altså mht simulatorene.